Download PDF

Visās mūsu darbībās visā pasaulē mūs virza tāda pati apņemšanās rādīt piemēru attiecībās, kas mums ir ar visām mūsu ieinteresētajām pusēm.

Neatkarīgi no tā, vai runa ir par biznesa ētiku vai cilvēktiesībām, mēs pieprasām, lai visi mūsu komandas locekļi pilnībā ievērotu visus piemērojamos noteikumus, ko vēl vairāk pastiprina saistības, kas ietvertas mūsu grupas ētikas un uzvedības hartā, pretkorupcijas rīcības kodeksā un manifestā.

Mūsu uzņēmumu panākumi, attīstība un individuālā un kolektīvā ilgtermiņa nākotne ir atkarīga no stingras kopīgās labās prakses un saistību ievērošanas, kas ir saistošas mums visiem bez izņēmuma.