Download PDF

Dinamiskās Blīvēšanas (DC) tehnoloģiju, kas zināma arī kā dinamiskās konsolidācijas metode, izgudroja un attīstīja MENARD. Kopš vēliem 1960itajiem, kad tehnoloģiju patentēja Louis Menad, DC ir tikusi izmantota neskaitāmos objektos visā pasaulē dažādos grunšu apstākļos, uzlabojot gruntis dažādām konstrukcijām: ceļiem, lidlaukiem, noliktavām u.c. Metode ir daudzkārt testēta un optimizēta, tādēļ tā ir droša un ekonomiska nesaistītu grunšu uzlabošanai/pastiprināšanai.

DC tehnoloģijas apraksts

Metodes pamatprincips ir gruntī radīt lielas enerģijas trieciena vilni. Šī metode ir visefektīvākā un visekonomiskākā gadījumos, kad jābūvē uz nesablīvētiem uzbērumiem vai irdenām un sablīvējamām gruntīm. Trieciena enerģija uz pamatni tiek nodota ar vairākiem sitieniem, no 5m līdz 40m krītošu piemērotas formas tērauda stampu, kuras masa ir robežās no 10 līdz 40 tonnām. Lai efektīvi sablīvētu grunti, stampas pacelšanai noteiktā augstumā, tiek lietoti ceļamkrāni. Dinamiskā Blīvēšanas (DC) metode sastāv no divām blīvēšanas kārtām, kur pirmajā kārtā tiek sablīvēti dziļākie slāņi, bet otrajā kārtā vidēji dziļie slāņi. Pēc blīvēšanas tiek sablīvēta virsma Parasti DC metode sākotnēji tiek testēta pārbaudes laukumā, lai noteiktu blīvēšanas tīklojumu un vajadzīgo iedarbības enerģiju, kas nepieciešama, lai sasniegtu nepieciešamo sablīvējuma pakāpi, tas ir, stampas masa un forma, kā arī mešanas augstums.

dc

Pielietojums

Dinamiskā Blīvēšana (DC) ir piemērota visa veida nesaistītās gruntīs, arī grantainās. Šī tehnoloģija ir īpaši efektīva neorganiskās, sajauktās, uzbērtās gruntīs saimnieciskās darbības rezultātā, atgūstamās teritorijās (pamestās izgāztuvēs un karjeros). Šī metode tiek lietota, lai uzlabotu pamatni zem industriālam un tirdzniecības platībām, noliktavu grīdām, rezervuāriem, ceļu un dzelzceļu uzbērumiem un citām lielām vai lineāram konstrukcijām.

Ar dinamisko sablīvēšanu ir iespējams uzlabot dažāda tipa gruntis un sasniegt augtas grunšu stiprības īpašības. Sablīvējuma dziļums parasti ir robežās no 3.0m līdz 7.0 m.