Download PDF

MSC tehnoloģiski berzes pālis, kurš izveidots, gruntī iespiežot speciālu apvalkcauruli. Betons tiek padots, cauruli velkot no grunts. Šī metode ir plaši pielietojama un ekonomiski efektīva vājās gruntīs – kūdra, sapropelis, dūņas, plūstoši māli un putekļainas gruntis. MSC tehnoloģija ir optimāls grunts uzlabošanas/pastiprināšanas risinājums zem industriālajām grīdām un stāvlaukumiem.

msc