Vibroflotācijas tehnoloģija tiek lietota irdenās nesaistītās gruntīs, iespiežot vibrācijas zondi, kura sablīvē tās. Blīvēšanas process tiek paātrināts, lietojot augsta spiediena ūdens vai gaisa strūklu. Šī metode
vislabāk piemērota irdenās vai vidēji blīvās smiltīs ar neviendabīgu sadalījumu (Cu>3). Pielietojot šo tehnoloģiju smiltīs vai grantī, sablīvējums tiek sasniegs gandrīz uzreiz. Vibroflotācija bieži tiek lietota, lai pastiprinātu/uzlabotu grunti zem konstrukcijām ar lielu laukumu – noliktavas, krasta nostiprinājumi, lidlauki un citur.

vf