Dziļā Grunts Stabilizācija ir pastiprināšanas/uzlabošanas metode, kuras laikā grunts tiek samaisīta ar hidraulisku saistvielu (piemēram, cementa javu). Rezultātā tiek izveidots grunts – saistvielas maisījums ar ievērojami augstākām stiprības un stinguma īpašībām. Tā kā Dziļās Stabilizācijas laikā netiek radītas papildu vibrācijas, šī metode ir piemērota grunts uzlabošanai/pastiprināšanai blakus esošai infrastruktūrai un apbūvei.

dsm