Download PDF

Problēmas, kas saistīta ar dzelzceļa uzbērumu pastiprināšanu uz vājām gruntīm  un esošo uzbērumu nogāzes stabilitāti, kas modernizēti uz augstāku kravu kategoriju vai ātrumu, periodiski atgriežas pie projektētāju, inspektoru un dzelzceļa ceļu apsaimniekotāju galdiem. Saskaņā ar izvietojumu citu valstu rekomendācijām, sliežu ceļam jābūt pietiekami stabilam un izturīgam attiecībā uz konkrētiem dzelzceļa ekspluatācijas parametriem, un tam nav pieļaujamas kopējās vai nevienmērīgās deformācijas, kas var apdraudēt dzelzceļu satiksmes drošība.

Lai izpildītu šos pieprasījumus, ir ārkārtīgi svarīgi veikt atbilstošu ģeotehnisko izpēti. Lauka un laboratorijas testi ļauj mums izvēlēties piemērotu iespējamo pastiprināšanas metodi. Izmantojot modelēšanu, kuru pamatā ir ar lauka un laboratorijas metodēm apstiprināti grunšu fizikāli-mehāniskie parametri, grunts pastiprināšana būs optimāla gan tehniski, gan ekonomiski.

Sazinieties ar mums!