Grunts Pāļus izbūvē apvalkcaurulē, kura tiek ievibrēta, aizpildot to ar drupinātu minerālmateriālu. Šie pāļi ne tikai uzlabo grunti, bet arī paātrina grunts konsolidāciju zem uzbēruma. Grunts Pāļus izbūvē saistītās gruntīs zem zemiem uzbērumiem vai grīdām un plātnēm uz grunts.

sc