Kopš pašiem pirmajiem mūsu darbības mirkļiem Menard piedalās Latvijas ceļu infrastruktūras attīstībā. Tieši Menard realizēja pirmo projektu Latvijā 2018. gadā, kur tiek pastiprināta autoceļa zemes klātne Projektā: Valsts reģionālās nozīmes autoceļš P32 Augšlīgatne – Skrīveri posma km 47,20-60,29 pārbūve. Kopš tā laika Latvijas Valsts ceļi turpmāk visos gadījumos, kur tiek plānota esošo ceļu pārbūve vai jaunu ceļu izbūve, izskata grunšu pastiprināšanu kā efektīvu alternatīvu grunšu apmaiņai gadījumos, ja zemes klātni veido vājas nestspējas gruntis. 2019. gadā  izstrādātas rekomendācijas ceļu projektētājiem – Ceļa zemes klātnes grunts nestspējas nodrošināšanas risinājumu izstrāde, kas ļauj integrēt grunšu pastiprināšanas, uzlabošanas un stabilizācijas risinājumus nākotnes projektos.

Sazinieties ar mums!