Download PDF

Dinamiskā Grunts Apmaiņa (DR) ir Dinamiskās Blīvēšanas (DC) metodes modifikācija, kuru pielieto viegli saspiežamās gruntīs.

Tehnoloģijas apraksts

Dinamiskā Grunts Apmaiņas (DR) laikā tiek izveidotas liela diametra drupu materiāla kolonnas saistītās viegli saspiežamās gruntīs. Grunts tiek apmainīta, izmantojot 15 līdz 30 tonnu smagu stampu, kura tiek vairākas reizes tiek mesta no 10m līdz 30m augstuma. Blīvēšanas process tiek sākts seklā bedrē, kura izrakta ar ekskavatoru un aizpildīta ar drupu materiālu. Pirmajos stampāšanas posmos tiek izveidots tāds kā krāteris, kurš tiek piepildīts ar drupu materiālu, kurš paredzēts aizvietošanai. Šīs darbības tiek atkārtotas, līdz DR tiek izbūvēta atbilstoši projektam. Bieži DR kolonnas izbūves beigās dzirdams izteikts trieciena troksnis, kā arī pēkšņi samazinās stampas iedziļināšanās dziļums. Šādi var tikt izbūvētas liela diametra kolonnas (no 1.6m līdz 3.0m) no 4.0m līdz 7.0m dziļumam. Parasti, DR tiek izbūvēts divos
etapos.
Katra otrā kolonna tiek izbūvēta pirmajā etapā, kamēr otrajā etapā izbūvē visas pārējās. Pirms DR procesa sākšanas, tiek izbūvēta 0.3m – 0.8m bieza darba platforma no nesaistīta drupu materiāla. Darba platforma un augšējais grunts slānis tiek sablīvēts ar tā saukto “gludināšanas” metodi. Šo darbu laikā tiek izmantots plakanas formas stampa ar taisnstūrveida pamatni. Grunts tiek sablīvēta, sitot vienu reizi vienā vietā pa visu laukumu. Ja augšējais slānis tomēr netiek pietiekami sablīvēts, nepieciešams izmantot klasiskās blīvēšanas metodes ar smago vibroveltni.

dr

Pielietojums

Dinamiskā Grunts Apmaiņas (DR) mērķis ir sasniegt noteiktas stiprības īpašības izveidotajām kolonnām (parasti no 50kPa līdz 250kPa) un gruntij, kas atrodas ap kolonnām. Kolonnas kā lokani pāļi ar paplašinātu augšējo daļu tiek izmantoti, lai stabilizētu ceļu un dzelzceļu uzbērumus (kolonnas uzlabo uzbēruma stabilitāti). Šādas kolonnas var tikt veiksmīgi izmantotas, lai samazinātu pamatu sēšanos zem noliktavu un tirdzniecības ēku pamatiem un grīdām kā arī, lai stabilizētu izgāztuves.

DR kolonnas var tikt izbūvētas gan irdenās nesaistītās, gan cietās gruntīs, mīkstās saistītās gruntīs, kā arī organiskas izcelsmes gruntīs. Lai izveidotu DR kolonnas var izmantot gan dabīgu drupu materiālu, gan pārstrādātu materiālu (betona šķembas, frēzēts asfaltbetons), gan arī blakusproduktus (izdedžus, smagos pelnus, un citus). Nepieciešams izmantot viendabīga granulometriskā sastāva materiālu ar smalko daļiņu frakcjiu (<0.063mm) mazāk par 5%. Tipiski kolonnu dziļums sasniedz no 4.0m līdz 7.0m ar diametru no 1.6m līdz 3.0m. Kolonnu tīklojums atkarīgs no slodzēm un grunts apstākļiem, bet parasti ir starp 4.5mx4.5m un
7.0×7.0m. Grunts apmaiņas apjoms ar DR metodi parasti svārstās no 10-25%. DR metode izmanto trieciena vilni, tādēļ pastāv risks, ka tas var ietekmēt blakus esošo apbūvi. Tiek rekomendēts DR darbus veikt ne tuvāk
ka 50m no konstrukcijām un reģistrēt vibrāciju ietekmi uz tām.