Download PDF
Dzītie dzelzsbetona pāļi ir iepriekš-izgatavoti dzelzsbetona elementi, kuri tiek iedzīti un gruntī ar speciālu aprīkojumu – pāļdzini. Dzītie pāļi ir izmantojami gandrīz visu veidu būvju pamatos un ģeoloģiskajos apstākļos. Viena no lielākajām priekšrocībām ir dzīto pāļu ierīkošanas ātrums, bet arī iespēja saglabāt pāļa integritāti ļoti vājās gruntīs, kā arī izbūvēt pāļus noteiktā leņķī. Dzītie pāļi arī veiksmīgi uzņem gan horizontālos spēkus, gan lieces momentu.

Priekšrocības

• Izbūves ātrums • Pāļa integritāte • Iespēja izbūvēt noteiktā leņķī • Iespēja noteikt pāļa nestspēja no tā iedziļināšanas laikā veiktajiem mērījumiem

Pielietojums

Dzītos pāļus iespējams izmantot, lai uzlabotu gruntis zem ceļu un dzelzceļu uzbērumiem, tiltu balstiem vai pamatu plātnēm, taču Menard parasti tos izmanto tikai zem stipri slogotiem pamatiem uz organiskas izcelsmes gruntīm ar mitruma saturu vairāki simti procentu to augstās cenas dēļ. Dzītie pāļi var tikt uzskatīti par stingu pastiprinājumu un to dimensijas, stiegrojuma apjoms, betona un stiegrojuma klase tiek pielāgota katra projekta vajadzībām.