Menard Kombinēto Pāļu tehnoloģija apvieno Vibroflotācijas un betona pāļa tehnoloģiju, kur betons tiek padots caur vibroflotācijas iekārtas kātu. Šī ir moderna un ekonomiska metode, kura piemērota gruntīs, kur zem irdenām nesaistītām gruntīm ir vājas grunts starpslāņi, kuri jāpastiprina.

mcc