Download PDF

Tirdzniecības centriem, noliktavām un ražošanas ēku pamatiem un pamatnēm zem grīdām bieži uzstādītas noteiktas prasības – kopējās un nevienmērīgās deformācijas. Ja pamatnē sastopamas vājas nestspējas konsolidējamas gruntis, nepieciešams tās pastiprināt. Esam Latvijā strādājuši tādos Projektos no projekta līdz ieviešanai – Wess Motors Toyota centrs ēka un labiekārtojums (dinamiskās apmaiņas kolonnas zem visas teritorijas), LIDL loģistikas centrs Rīgā (dinamiskā blīvēšana zem noliktavas grīdas), LIDL veikals Rēzeknē (CMC un CFA betona pastiprinājumi zem ēkas pamatiem un grīdas). Ar grunšu pastiprinājumiem iespējams ne tikai nodrošināt noteiktās kopējās un nevienmērīgās deformācijas noteiktajās robežas, bet arī bieži samazināt izmaksas, kuras saistītas ar pamatu vai grīdas konstrukcijas izmaksām, tādā veidā ievērojami samazinot kopējās 0-cikla izmaksas.

Sazinieties ar mums!