Download PDF

Cementācija/Injekcija ar Grunts Blīvēšanu ir grunts uzlabošanas/pastiprināšanas metode, kuras laikā tiek izveidots vajadzīgā diametra betona pālis, izspiežot uz sāniem apkārt esošo grunts masīvu. Injekcija aizstāj vājo grunts slāni un uzlabo pamatni. Šī metode tiek pielietota, kad vidējas vai laba nestspējas gruntis ir seklu, bet virs tā atrodas vājas grunts slānis.

isr